יום עיון מעשי בנושא נגישות נערך עבור עובדי המועצה האזורית הגלבוע, 
מרכז דורות בגלבוע ציין את סיום שנת הפעילות, וכמצופה מהמקום הפעיל והעשיר תרבותית 
משחקיי הרוגבי במכביה שהחלו השבוע, הם הזדמנות טובה לעדכן בייצוג הנרחב של מועדון .
בשעה טובה הותקנו השבוע מזגנים בכל עמדות השמירה במוסדות החינוך בגלבוע, לטובת המאבטחים ורווחתם