סיבוב תאריך מארחת אורחת אולם תוצאה
2 26/10/11 קק מורנר גלבוע גליל  טופוליצה בר  -
3 09/11/11 גלבוע גליל אוקק ביאוגרד  גן נר  -
1 23/11/11 גלבוע גליל רילסקי ספורטיסט  גן נר  -
4  30/11/11 טימישוארה גלבוע גליל    -
5  14/12/11 גלבוע גליל קק טורוס גן נר  -
6  18/01/12 רילסקי ספורטיסט  גלבוע גליל    -
7  25/01/12 גלבוע גליל  קק מורנר  גן נר  -
8  08/02/12 אוקק ביאוגרד גלבוע גליל    -
9 22/02/12 גלבוע גליל טימישוארה  גן נר  -
10 06/03/12 קק טורוס גלבוע גליל   -