הפועל גלבוע גליל

טלפון:  אסתרק'ה 050-2345213

דוא"ל: ester@hagilboa.org.il